پمپ کالپدا یک پمپ آب ایتالیایی معروف در سرتاسر دنیا می باشد. مسیری که مؤسس (Vinico Mettifogo) شروع کرده ما میخواهیم ادامه دهیم. پمپ آب کالپدا مثل یک خانواده ای شده که از سال(1959میلادی)در عرصه صنعت فعالیت دارد. امروزه ما شرکتی هستیم که سالانه در حال رشد است. نگاه همیشگی به آینده ما را به مرحله ای رسانده است که هم اکنون می توانیم در این زمینه یک منبع قابل اعتماد باشیم.سابقه ما، روش و توانایی این شر...